ANALIZA TREŚCIOWA

Analiza treściowa informatyki ekonomicznej, wykładanej na uczel­Niach ekonomicznych — potwierdza przedstawione wątpliwości.’Zgodnie z podanym już źródłem można przyjąć, że*informatyka ekonomiczna zajmuje ‚się programowaniem komputerów, technologią przetwarzania da- ‚ nych, budową sprzętu i sieci komputerowych oraz projektowaniem sys­temów; , kształcąc organizatorów, analityków i projektantów systemów. W treści programów nauczania nie ma ani słowa o specyficznych cechach informatyki ‘ekonomicznej, np. o metodach ekonomicznych rozwiązywa­nych za pomocą informatyki. Zostało przyjęte uniwersalne podejście ma­jące na celu wykształcenie generalisty-projektanta systemów informatycz­nych.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)