BEZ WĄTPLIWOŚCI

Zdaje się bowiem nie ulegać wątpliwości, że „ekono” wy­wodzi się. z greckiego słowa „ekonomie” (oikos ~„dom”, nómos „prawo”) używanego przez Arystotelesa na oznaczenie nauki o prawach gospodarst­wa  domowego.- Natomiast „metria” wywódzi się, – jak można sądzić, z greckiego słowa „metreo”, co znaczy „mierzę”. W ostatnich latach wzrosła znacznie liczba dyscyplin naukowych, których nazwa kończy się na < ‚„metria”, jak np. biómetria, socjometria, psychometria. Wydaje się jed­nak, że pierw-szą nauWsJ z. końcówką w nazwie „metria” była „geometria”.  Najstarsze źródła pisane dotyczące tej nauki pochodzą z około XVII w. , p.n.e.. Dla porządku warto wspomnieć, że jest angielskie słowo „econometer” (ekonomy+meter)”, jest to aparat służący do mierzenia w procentach zawartości dwutlenku węgla w gazach spalinowych (dymie). Można  sądzić,, że z punktu widzenia semantyki’logicznej’nie ,ma racjonalnego związku między nazwą nauki „ekonometria” a aparatem o angielskiej naz- wie „econometer”.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)