BIBLIOTEKI PRZY UCZELNIACH

Biblioteki przy uczelniach muzycznych, idąc śladem innych szkół wyższych, powierzały maszynom pieczę nad swoimi księgozbiorami, zmuszone do tego zalewem bieżących informa­cji, lawiną nowych książek i artykułów. Kom­putery wzięły na siebie rolę rejestratorów i kla­syfikatorów; na żądanie znajdowały potrzebne materiały tematyczne szeregując je według hie­rarchii ważności, uwzględniając objętość tek­stów czy datę publikacji. Podobne funkcje za­częły spełniać w taśmotekach i archiwach ra­diowych. Okazały się też wielce przydatne w ob­liczaniu danych technicznych dla instrumentów, sal koncertowych i aparatury elektroakustycz­nej.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)