CAŁKOWITY BEZŁAD

Całkowity bezład charakterystyczny dla uzy­skiwanej tą metodą kompozycji podziałał od­straszająco na liczne grono twórców. Niektórzy z nich zgodzili się na kompromis między regułą a przypadkiem, między programem zadanym maszynie a jej inwencją opartą na losowości. W ten sposób dzieło zawiera w sobie jakże po­żądaną mieszaninę złożoną ze stałych wzorów i elementów niespodzianki. ,,Im więcej nieza­leżności dajemy maszynie — dowodzi krytyk Douglas M. Davis — tym bardziej interesująca, wręcz zabawniejsza staje się sztuka, bo przybie­ra formy, których żadna przyziemna istota nie potrafi wymyślić”. Chociaż o proporcjach obu składników mie­szaniny decyduje człowiek, maszyna przestaje wówczas być nieświadomym narzędziem i jest raczej współpracownikiem człowieka niż jego zdyscyplinowanym podkomendnym.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)