Kategoria: Sztuka i komputer

KOMPLETOWANIE ALGORYTMÓW

Maszyna bowiem wykona wszystko, co ujmiemy i podamy jej jako zlecenie w postaci prostych recept, czyli tzw. algorytmów. Im wię­cej skomplikowanych czynności uda nam się rozbić na algorytmy, tym bardziej niezależna stanie się maszyna cyfrowa.Kompletowanie algorytmów nie jest łatwe — zawsze może się zdarzyć coś nieprzewidzianego, o    czym z góry nie pomyśleliśmy. Dlatego kom­puterowa decyzja nie zawsze jest trafniejsza od podejmowanej przez człowieka. Mądry szef bezmyślnych maszyn nieraz nie może uwzględ­nić w swojej ocenie tych czynników, które wy- mykają się zapisowi algorytmicznemu. Jak np. ująć algorytmem wpływ decyzji automatu na samopoczucie pracowników, a w konsekwencji na wynik ich pracy?

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!

W WIELU WYPADKACH

Maszyna, w wielu wypad­kach zbyt dosłowna i zbyt konsekwentna, w sy­tuacjach wymagających elastycznej postawy nie potrafi się na nią zdobyć i popełnia błędy, po­dobnie jak popełniłby je człowiek tępy, niezdol­ny do szybkiej zmiany decyzji w momencie, gdy sytuacja tego wymaga. Sporo krzywdy wyrzą­dził komputerowi przesadny zachwyt niektó­rych popularyzatorów nauki i techniki oraz pi­sarzy science-fiction. Zafascynowani możliwoś­ciami maszyny cyfrowej, nie wzięli pod uwagę,że nie jest ona jeszcze zdolna spełnić wszystkich fantastycznych wizji rodzących się w naszej wyobraźni; zaczęto mówić o udziale maszyn w każdej sferze naszego życia, począwszy od prac w gospodarstwie domowym, na sprawowaniu rządów nad całym ziemskim globem kończąc.

 

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!

NAIWNI ODBIORCY

Naiwni odbiorcy tych rojeń mieliby prawo spodziewać się, że za dziesięć, dwadzieścia lat kom­putery będą im gotować obiady i prasować spodnie oraz kontrolować lot pocisków między­planetarnych! Bez przymrużenia oka pisano przecież o automatach, które samodzielnie kom­ponują, wydają własne zbiorki poezji, zapełniają galerie oryginalnymi obrazami. Zupełnie tak, jakby te automaty były już wyprodukowane i ze znakiem najwyższej jakości czekały gotowe w fabryce, zaś tylko kiepsko zorganizowany transport opóźniał ich dostawę. Nic z tych rze­czy! Realizacja podobnych projektów była po­czątkowo niemożliwa. Lata mijały, podejmowa­ne próby albo kończyły się fiaskiem, albo dawa­ły żałośnie prymitywne wyniki.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!

UCZUCIE ZAWODU

Uczucie zawodu, jakiego doznawać zaczęła przedwcześnie pod­ekscytowana opinia publiczna, potęgowane było przez mizerne, w porównaniu do apetytów, re­zultaty innych równie natrętnie jak informaty­ka lansowanych priorytetowych dziedzin tech­niki i nauki, a także przez pojawiające się coraz częściej szkodliwe rykoszety ich rozwoju. Kiedy wreszcie człowiek postawił stopę na Księżycu, okazało się, że koszty tej gigantycznej wyprawy znacznie przekraczają sumy, które trzeba wy­datkować choćby na odzyskanie zachwianej równowagi w przyrodzie. Entuzjazm, z jakim powitano pierwsze „myślące” maszyny i wiele innych niedawnych osiągnięć naszej cywilizacji, przerzucono więc na akcję ochrony naturalnego środowiska człowieka.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!