CZTERY KIERUNKI

Wymienione cztery kierunki charakteryzują się odpowiednio:. opisowym definiowaniem przetwarzania ^informacji (danych),      2) defirfiowaniem . przetwarzania informacji (danych), ża pomocą symboli graficznych, przy czym przetwarzanie sprowadza, się do danych zawartych tylko w dokumentach,  syntetycznym definiowaniem informowania, jako transformacji informacji zawartych w łańcuchu oryginałów w informacje zawarte’w łań- : cuchu obrazów.Przetwarzanie danych np. jednej z definicji ujętych punktem. 1) charakteryzuje się’ czterema funkcjami: zapisywanie danych (recording), – transmitowanie danych (transmission), manipulowanie danymi (manipula- tion) oraz redagowanie sprawozdań (report or documeni preparation), :na- i stępnie funkcje dzielone są „na bardziej szczegółowe czynności.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)