CZYNNY PRACOWNIK

Można powiedzieć,, że jest np. inżynierem z informatycznymi, kwalifikacjami, albo inżynierem „informatyzującym”. W prze- . ciwnym razie, z biegiem lat, prawie każdy zawodowo czynny pracownik dziedzin. podatnych na-informatyzację— byłby informatykiem.  Zgodnie.z    definicją    informatyki   (por.’pkt 1.3.) informatykiem jest każdy zatrudniony w zawodach informatycznych, w sferze wytwarzania sprzętu, technik i metod oraz innych usług informatyki (np. nie , będzie nim technolog szaf obudowy, komputerów, bowiem technolog w tym za­wodzie może znaleźć zatrudnienie , w prawie ‚ każdym. zakładzie produk­cyjnym). Z definicji tej; wynika, że programista zatrudniony, np. w NBP czy; PKP także wytwarza techniki i metody informatyki. Choć według inne­go, dość popularnego podziału, określa się go, że jest użytkownikiem infor­matyki; Chyba dla odróżnienia, że nie pracuje w przemyśle komputerowym.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)