DEWIZA ARTYSTÓW

Dlatego warto przypomnieć dewizę artystów awangardowych, głoszoną jeszcze przed poja­wieniem się komputera: Jeśli ktoś nazywa co­kolwiek sztuką, to z pewnością jest to sztuka. Aby więc rzeczy możliwie najdelikatniej potrak­tować, ujmijmy termin „sztuka komputerowa” w cudzysłów — oszczędzi to nam jałowych dyskusji nomenklaturowych. Przedstawione w tej książce zagadnienia mogą się bowiem wydać komuś zbyt mało związane ze sztuką (albo za mało z komputerami). W dalszym tek­ście zrezygnujemy jednak z cudzysłowu. Dla wygody.Nie przesądzając sprawy, czy sztuka kompu­terowa jest sztuką, czy nią nie jest, postaram się tutaj omówić — w miarę obiektywnie — problemy, które wiążą się z tym terminem. Je­dyną chyba właściwą drogą ukazania, jak dale­ko zapędziły się maszyny w zarezerwowane do tej pory dla człowieka obszary twórczej działal­ności artystycznej i dokąd będą się jeszcze zdol­ne posunąć, jest przedstawienie obecnej sytu­acji, a więc konkretnych przykładów ich dzia­łalności.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)