DROGA ROZWOJOWA

Można mieć nadzieję, że autorzy książek, z: dziedziny ekonometrii, ekonocybernetyki, statystyki matematycznej, programowania matematycz­nego i dziedzin pokrewnych zainteresują się odkryciem J. Rutkowskiego; jeśli to nastąpi, to i w encyklopediach znajdzie się wzmianka o Polaku P.: Ciompie, ojcu ekonometrii.Droga rozwojowa do współczesnych systemów sterowania i informa­cyjnych wiodła,przez rozwój maszyn analitycznych, jeżeli chodzi o przy­gotowanie użytkowników i przez rozwój nauk, którym można przyporząd­kować wspólne określenie „automaty logiczne”. Nauki te dały podwaliny pod bardziej teoretycznie zaawansowane systemy informatyczne. Za pier­wszą sprzętową próbę analizowania logicznych działań móżna uznać maszy-. nę logiczną z,1890 r. A. Marąuanda, w której przedstawione sformułowa­nie było analizowane pod względem sprzeczności.

 

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)