DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA

College of Art. W programie były koncerty muzyki kom­puterowej, wystawa grafiki, recytacje wierszy itp. i oczywiście prelekcje oraz dyskusje. W chwili obecnej działalność” Towarzystwa ogarnia wszystkie niemal dyscypliny artystycz­ne, daleko w tyle zostawiając pierwsze próby muzyczne. Plastyka i architektura, taniec i film, pantomima i literatura — Stan Gili powinien być zadowolony. Konto Towarzystwa uzupełnia­ją kolejne ekspozycje (takie, jak choćby rucho­ma wystawa Impulsy Sztuki Komputerowej która w latach 1969—1973 objechała wiele kra­jów Europy), odczyty i seminaria na tematy związane z formułowaniem matematycznych za­sad procesów twórczych, działania mózgu, spo­sobów odbioru dzieł sztuki, a także objazdowe wystawy i weekendowe kursy programowania maszyn cyfrowych dla celów artystycznych. Informacje o tym znaleźć można w wydawanym przez TSK biuletynie PAGE.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)