ELEMENT ROZWIĄZUJĄCY PROBLEM

Elementem,, który występuje w algorytmie rozwiązującym problem, w obliczaniu algorytmu na komputerze, jest syg­nał albo jeg;o identyfikacja w postaci informacji. Całkowity proces rozwią­zywania problemu; począwszy od pierwszego jego rozpoznania aż do otrzy­mania zaakceptowanego rozwiązania polega na manipulowaniu symbolami—  informacjami. Głównym celem dziedziny jest analiza organizacji proble­mu, przy wykorzystaniu symboli jal^o języka opisu. Z drugiej, strony, nie można zgodzić się z prostym podstawieniem za Computer science określenia information science, z. tego względu, że tech­nika kómputera nadaje synergiczne cechy metodom i technikom informa­cyjnym. Stąd spotyka się’propozycje nazwy Computer and information science lub, information ‚science and engineering.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)