ERA ELEKTRONICZNYCH MASZYN

Erę elektronicznych maszyn cyfrowych otwie­ra rok 1946 — data ustalona przez historyków komputeryzacji, bo dziedzina ta, choć bardzo młoda, ma już swoich historyków. W roku 1946 powstał elektroniczny cyfrowy integrator i kal­kulator, jeśli dosłownie przetłumaczyć jego an­gielską nazwę: Electronic Numerical Integrator and Calculator — w skrócie: ENIAC, którego budowa trwała cztery lata. Dotychczasowe po­jęcia o metodach obliczeniowych uległy rewolu- cyjnym przeobrażeniom. Któż mógł przypusz­czać, że jakakolwiek, najdoskonalsza nawet ma­szyna zdolna będzie wykonywać około pięciu ty­sięcy działań (dodawania) na sekundę? ENIAC zainstalowano w bazie armii amerykańskiej w Aberdeen, zatrudniając go przy obliczaniu torów pocisków artyleryjskich zależnie od nachylenia lufy i prędkości początkowej.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)