EWOLUCJA SYSTEMÓW

Ewolucja systemów (od martwych do ^ywych) polega na-przechodzeniu od syste­mów zamkniętych do otwartych, o zdolnościach trwania, rozwijania się i przystosowywania się do zmian. Miarą rozróżnienia systemu otwartego od zamkniętego jest entropia. W systemach , zamkniętych entropia jest / wielka (systemy nie sterowane nie uczą się, podobnie systemy sztuczne ..nie sterowane — dziczeją i wracają do natury). Natomiast w systemach . otwartych entropia ma tendencję malejącą, czyli system ma skłonność do organizowania się. .  Systemy zamknięte nie mają oczywiście sprzężenia zwrotnego; a sy- / stemy otwartą mogą być_ze sprężeniem zwrotnym lub bez niego.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)