FAZY PROJEKTOWANIA

Warto zwrócić uwagę, ż& w projektowaniu systemowym zanika faza implementacji systemu. Jest ona włączona do fazy projektoWania. Okazuje się, że projektowanie złożonych systemów (a takimi głównie zajmuje się in- żjmieria systemów) wymaga stałej weryfikacji rozwiązań w praktyce, a na­wet’po wdrożeniu systemu do praktyki, występuje jego stała projektowa-‚, konserwacja. W budownictwie, raz oddany do iizytku budynek/jest ‚dalej tylko remontowany, natomiast np. w dużych systemach informatycznych) *łączności, urbanistycznych, badawczych — system, mimo źe oddany jest do użytku, nadal jest przedmiotem projektowania. Wielś.błędów popełnio- : no, szczególnie w projektowaniu złożonych systemów;informatycznych,kiedy po ich .wstępnym zaprojektowaniu i próbnym uruchomieniu zwolniono projektantów, lub na ich miejsce przyjęto nowych -(„następców”); Brak nadzoru i kontynuacji myśli projektowej spowodował w tych pro­jektach wiele niepowodzeń.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)