GATUNKI WIEDZY

Informatyka jest dziedziną, która funkcjonuje na podstawie trzech autonomicznych gatunków wiedzy, ludzkiej, tj.-wiedzy naukowej, wiedzy potocznej (zdrowo-rózsądkowej) i wiedzy spekulatywnej (filozoficznej).Jak słusznie uważa A., Kiliński, „dopóki .wiedza nasza nie jest zupełna, dopóty działalność praktyczna, jeśli ma być racjonalna, nie może być opar­ta wyłącznie na wynikach poznania naukowego”.Wynika z tego, że in­formatyka jest dziedziną Jechniki; ekonomiki i nauki, a nie tylko wyłącz­nie nauką. Jako cała dziedzina oferująca metody.i techniki, spełnia funk­cje usługowe wobec procesów funkcjonowania’jednostek organizacyjnych i procesów rozwiązywania problemów.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)