GENERATORY POMYSŁÓW

Takie generatory pomysłów oddają również przysługi nauce i gospodarce: komputer stawia testuje hipotezy naukowe, zabiera głos w deba­tach ekonomicznych i administracyjnych. Nato­miast w niewielkim jedynie stopniu wykorzy­stała sztuka rozwinięty w tych dziedzinach trend do symulowania przez maszynę pewnych zjawisk. Tworzone np. w komputerach przez techników modele skomplikowanych systemów umożliwiają wszechstronne ich przebadanie, co pozwala uniknąć kosztownych prób na rzeczywistych systemach. Maszynowe modele dzieł sztuki i procesów twórczych, które skłoniłyby artystów do owocnych doświadczeń, wciąż czekają na realizatorów.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)