HISTORIA MATEMATYKI

Nie ulega wątpliwości, że początków „ekonometrii” można duszukać ‚ się nie tylko w pracach przedstawicieli lozańskiej szkoły w ekonomii po­litycznej, którzy zaczęli stosować metody matematyczne w ekonomii, lecz także w historii rozwoju takich iiauk jak matematyka, statystyka i geometria. Historia matematyki sięga czasów zamierzchłych, gdyż już w tych czasach ludzie porównywali.różne wielkości, mierzyli’i’liczyli przedmioty ćraz wyciągali wnioski. Źródła pisane matematyki pochodzą ze starożytne- go Egiptu i Babilonii. Są dowody, że ślady, zbierania informacji statys- . tycznych występują ’w starożytności. Już w starożytnym Egipcie, w feabi- lonii i Persji sporządzane były spisy ludności dla potrzeb ówczesnej admi- nistracji państwowej.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)