INFORMATYKA EKONOMICZNA

Informatyka ekonomiczna zajmuje się informacjami ekono­micznymi, prócz badania zmian ilościowych zachodzącycfi w wyniku przetwarzania informacji, musi uwzględniać zmiany jakościowe. W związku z tym nasuwają się dwą problemy: pierwszy polega na rozstrzygnięciu czy wyróżnianie informatyk iunkcjonalnych ma sens, a’drugi — na prze­analizowaniu co się kryje w praktyce naukowo-dydaktycznej o” nazwie np.informatyka, ekonomiczna.Przy podejściu funkcjonalnym niezmiernie trudno jest zdefiniować obiekt zainteresowań oraz specyficzne dla niego metody badawcze. Jak już mówiliśmy, sam termin informacja nie został jeszcze przekonująco zdefi- / niowany, a tyra bardziej termin informacja ekonomiczna.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)