JUŻ STWIERDZONE

Jak już zostało stwierdzone, informatyka ma charakter usługowy, któ­ry’ determinuje jej główne zadania. Można je wymienić w następującej kolejności.   Celowe eliminowanie {przez zastępowanie metodami informatyki) pracy ludzkiej z pracochłonnych rutynowych prac informacyjnych i obli-‚ czeniowych. Doskonalenie procesów’funkcjonowania jednostek organizacyjnych i procesów rozwiązywania problemów oraz perfekcjonowanie działania procesów i systemów informacyjnych (w tym obliczeniowych) aż do uzys­kania z nich efektów o charakterze synergicznym. -Opracowywanie ’ i doskonalenie metod i technik informacyjno- -komputerowych, które stworzyłyby realne warunki rozwoju, cech inte­lektualnych człowieka oraz mogłyby być wykorzystywane przy rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów gospodarczych i społecznych wimię inte­resów, członków społeczeństwa.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)