KLASYCZNY PRZYKŁAD

Klasycznym, cytowanym przez wielu auto­rów przykładem godzenia przez naturę zasad po­rządku i losowości są kształty płatków śniegu. Trudno znaleźć dwie identyczne śnieżynki, wszystkie jednak są do siebie bardzo podobne. Muszą więc istnieć określone reguły ich po­wstawania, wynikające z dopuszczalnych przez siły międzycząsteczkowe połączeń, które pro­wadzą do powstawania sześciobocznych figur wspólnych cechach. Reguły te obwiązują nie­zależnie od temperatury, ciśnienia powietrza innych warunków zewnętrznych przypadko­wo wpływających na proces formowania się płatka. Urok tak powstałej, naturalnej kompo­zycji zawiera się w jej zaskakującej symetrii różnorodności; symetria bierze się z reguł, róż­norodność — z przypadku.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)