KOMPUTEROWY FENOMEN

Jeszcze w la­tach sześćdziesiątych naszegb stulecia fenomen komputerowy był trakto­wany jako coś nadzwyczajnego, podczas gdjr następna dekada przyniosła . ‚takie jego upowszechnienie, że można teraz wymienić tak skrajne po­glądy, jak uznające,,że dalszy rozwój informatyki izoluje indywidualnego obywatela od systemu władzy,’z którą nie potrafi w warunkach zaawanso- – wanych systemów informatycznych współpracować. Zbliżony pogląd można było zaobserwować’.także w ZSRR, gdzie obecnie już zarzucono dawną defi- nicję cybernetyki „jako nauki na usługach, kapitalistów w celu wyzysku.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)