LATAJĄCY SILNIK

Dopiero oba te kierunki prac doprowadziły do fundamentalnej syntezy „silnika liczącego” Babbage’a, a następnie do komputerów. Słowo .„silnik” brzmi’ . dzisiaj źle; w’kontekście techniki obliczeniowej. Silnikowi” z tamtych j czasów odpowiada lepiej słowo „machina”.  Idea sterowania sekwencyjnego, polegająca na tym, że maszyna może wykonywać złożone działania, składającelsię z ciągu.prostych operacji, jest, od XIV w. Mecłianizmy tego typu były stosowane do obracania ,  figurkami w zegarach kościelnych, a* następnie do sterowania organami. Mechanizm cylindrowy był. integralną częścią urządzenia, nie był oddzielony jako jednostka sterowania. Dopiero rozdzielenie takie wystąpiło  w przemyślą tkackim’ a potem w szafach grających.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)