MATEMATYCZNA OBSERWACJA

Komputer to urządzenie, które dokonuje operacji matema­tycznych posługując się informacjami zapisy­wanymi dla jego potrzeb w postaci cyfr, ma pojemną pamięć, pracuje bardzo szybko i bar­dzo sprawnie. Gdy sprzęgniemy go z urządze­niami pośredniczącymi we wprowadzaniu i wy­prowadzaniu danych oraz z automatami, któ­rymi steruje, pracę komputera można by nazwać porównawczo wspólną akcją mózgu i rąk.Zakapslować butelkę piwa czy zmontować ^ karoserię samochodową — każdy wie, że to fraszka dla automatu. Ale już nieco nas zaska­kuje fakt, że automat kieruje dużą fabryką lub oblicza średni wzrost statystycznego Polaka. Nie zawsze uprzytamniamy sobie, że to złożone działanie daje się rozłożyć na szereg działań prostych nie wymagających interwencji czło­wieka.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)