MIMO ZNACZNEGO WYPRZEDZENIA

Pomimo znacznego wyprzedzenia koncern BELL nie kontynuował. prac nad konstrukcją sprzętu, po wykonaniu’jeszcze jednego stranzystoro- wanego komputera LEPRECHAN w/1957 r., firma ograniczyła specjaliza­cję.do sieci transmisji danych. Chociaż ten fakt dla polskiego, czytelnika, może byc zaskakujący, kanadyjski projekt „Packard-Bella 6600” z wczes­nych lat sześćdziesiątych został prżyjęty za wzorzec dla maszyn ICT, po- tem.ICL 1900, która z kolei jest wzorcem polskich komputerów ODRA 1300.Podobny los jak T. Stibitza spotkał K. Zuse w Niemczech, gdzie po kilku udanych konstrukcjach komputerów, nie podjęto rozruchu przemysłu komputerowego. K. Zuse należy oddać szczególny szacunek za jego pio- nierskie prace nad techniką obliczeniową; prowadził je równolegle z amery­kańskimi naukowcami, a pod wieloma’względami nawet ich wyprzedzał.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)