NA POCZĄTEK

Stąd na początku lat siedemdzie­siątych w Polsce A. B. Empacher próbował zróżnicować określenie inf orma-. tyka na informatorykę (zakres zastosowalności jak w Związku Radzieckim) i na informatronikę (zakres zastosowalności jak we Francji). Propozycja chociaż zręczna, jak dotąd nie przyjęła się. Zestawienie to zawiera najważniejsze ujęcia informatyki i oczywiście ; nie wyczerpuje wszystkich. Chociaż można zaryzykować tezę, że pomimo różnych nieraz nazw lista głównych ujęć informatyki będzie zbieżna z wy- . mienionym wykazem.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)