NA PRZYKŁADZIE MUZYKI

Widzimy to choćby na przykładzie muzyki: maszyna wprowadziła za­mierzony przypadek do kompozycji, a jedno­cześnie wyeliminowała przypadkowe błędy zda­rzające się podczas wykonywania utworów przez żywą orkiestrę. Jeśli natomiast zlecimy maszy- nie, by postępowała w myśl sztywnych, zada­nych z góry reguł, to wprawdzie ograniczymy rolę przypadku, ale otrzymamy efekty o całkiem nieoczekiwanym stopniu komplikacji.W tym miejscu należałoby powiedzieć parę slow o odbiorcach sztuki komputerowej. Więk­szość odbiorców rzadko zdaje sobie sprawę, w jaki sposób powstały dzieła, których właśnie słucha, bądź które ogląda. Odnosi się to również do artystów nie wykraczających w swoich pra­cach poza metody tradycyjne.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)