NA UKŁADACH SCALONYCH

Opisywane dotychczas komputery wykony­wały prace pomocnicze, jak gdyby na tyłach muzyki — pora omówić ich akcję na pierwszej Mn ii frontu, czyli udział w bezpośrednim two­rzeniu muzyki. Dadzą się tu wyodrębnić trzy główne kierunki natarcia. A więc w kolejności, zaczynając od najmniej złożonej operacji: ste­rowanie elektronicznym sprzętem muzycznym, synteza dźwięków oraz komponowanie utworów muzycznych. Podział taki jest oczywiście umo­wny, granice między poszczególnymi kierunka­mi trudne czasem do wytyczenia. Przyjmijmy je tylko dla porządku.Sterowanie przy użyciu komputera, zagadnie­nie ogromnej wagi, jest przedmiotem rozważań licznej kadry fachowców i ma już bogatą lite­raturę. Nie muzyka, rzecz jasna, znajduje się w centrum zainteresowania — chodzi przede wszystkim o komputery sterujące złożonymi procesami przemysłowymi.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)