NAJMNIEJSZA CZĘŚĆ

Najmniejszą częścią wiadomości jest znak danego alfabetu, którego odmienne postacie są elementarnym symbolem.’Kombinację ele­mentarnych symboli umownie przyporządkowaną do określonego przed- \ – . miotu, zdarzenia lub cechy .ndzywa jego (jej) symbolem. W ,tym sensie ‚ wszelkie „wiadomości są symbolami.^ Czynność przyporządkowywania .symboli poszczególnym wypadkom nazywa kodowaniem pierwotnym lub ‘ symbolizowaniem. Wiadomości, przedstawione za pomocą symboli, w przy- jęty sposób umożliwiający ich dalsze przetwarzanie, nazywa danymi. Dane są jak gdyby formami 6 określonej pojemności (maksimum entropii.wiado- mości) i zawartości informacyjnej.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)