NAJPOWAŻNIEJSZE AMERYKAŃSKIE PRACE

Jeszcze przed zmianą posady przyjmował u siebie J. Machleya z Uniwersytetu: Pensylwańskiego (Szkoły Inżynierskiej Moora), później­szego współtwórcę komputera ENlAC. Najpoważniejsze amerykańskie prace nad komputerami były zainicjo­wane przez T. Stibitza w Laboratoriach’Telefonicznych Bella. W 1938 r. został zademonstrowany (konstrukcji T. Stibitza i B.’Williamsa) COMPLEX / NUMBER COMPUTER (CNC) zbudowany na przekaźnikach. Przeznaczony był dla potrzeb obliczeniowych laboratoriów, przy projektowaniu filtrów sieci telefonicznych. Posiadał trzy zdalnie podłączone dalekopisy (w Han- nowerze, New Hampshire, Dorthmundzie). Podczas Zjazdu Amerykańskie­go Towarzystwa Matematycznego w 1940-r. komputer – ów zafascynował N; Wienera oraz J.. Machleya, który,- jak widać, dość starannie przygoto­wywał się do projektu komputera ENIAC.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)