NAJWIĘKSZE NADZIEJE

Najwięk­sze nadzieje rokują formy takiego współdziała­nia wtedy, gdy artysta narzuca komputerowi zbiór elementów podstawowych, z których ma powstać dzieło, i podaje ogólne warunki, jakie powinien spełniać ostateczny kształt tego dzieła. Maszyna samodzielnie zestawia elementy, spra­wdzając równocześnie, czy kolejne ich kombi­nacje nie odbiegają od zadanych przez człowieka kryteriów .poprawności. Kiedy stwierdzi, że warunki są spełnione, przerywa pracę, prezen­tując gotową propozycję dzieła, którego formę artysta przewidział tyiko w ogólnym zarysie. Zasady tworzenia podobnych kompozycji, inne metody łączące regułę i przypadek oraz próbę klasyfikacji tych metod omawiam szerzej w roz­dziale 5, dokonując przeglądu związków ma­szyny cyfrowej z plastyką.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)