NAJWIĘKSZE NADZIEJE

Największe na­dzieje budziły wyniki tych badań w wojsku, gdzie starano się opracować analizator zdolny ustalać tożsamość dowódców wydających roz­kazy drogą radiową. Polowy komputer błyska­wicznie porównuje podstawowe właściwości wypowiadanego tekstu z zapamiętanymi wzor­cami właściwości głosu danej osoby i w razie zbyt dużych odchyleń przerywa odbiór. Radio­stacje są wówczas zabezpieczone przed dywer­sją — włączają się tylko na dźwięk głosu właś­ciwej osoby. Weryfikacja głosów ważna była również dla banków dokonujących wypłat na telefoniczne zlecenie, używających sejfów otwieranych na wypowiadane hasło i akustycz­nych systemów alarmowych.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)