ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI

Chodzi tu nie tylko o fizyczną siłę’i sprawność działania, o dokładność i odporność na czynniki zewnętrzne, chodzi również — i to przede wszy­stkim — o takie walory, jak pojemność pamięci czy szybkosć podejmowania decyzji. Komputerowi fantaści dzięki najnowszym modelom maszyn realizują swoją wizję sztucz­nego artysty — bez rozgłosu, ikrok po kroku.Skoro i te są tak ciche, że mało <kto spostrzega jak juz daleko doprowadziły. I chociaż do celu jeszcze szmat drogi, rezultaty są coraz lepsze. Można by nawet zaryzykować przyznanie kom­puterowi tytułu „półartysty”. Bo sztuka kom­puterowa jest dziś na poziomie, którego już lek­ceważyć nie sposób. Co więcej, dziedzina ta sta­ła się jak twierdzą jej kreatorzy, jedną z roku­jących najpoważniejsze nadzieje zastępowania ludzi przez maszyny w czynnościach należących do obszaru intelektualnego będącego dotych­czas wyłączną domeną człowieka.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)