ODWOŁANIE DO ARTYSTY

W odwoływaniu się artysty do czystej przy­padkowości można dopatrywać się także wpły­wu modnych ostatnio w sztuce zapożyczeń z ję­zyka teoretycznego nauk ścisłych. Stają się bo­wiem coraz bardziej widoczne związiki metod losowych w procesach tworzenia dzieł sztuki ze statystyką matematyczną, rachunkiem prawdo­podobieństwa czy teorią informacji.Wśród zestawianych losowo kombinacji ele­mentów prostych znaleźć się mogą kopie utwo­rów już istniejących, ale większość będzie nowa, oryginalna,_ odkrywcza. Niewiele z nich co prawda osiągnie wysoki poziom artystyczny z pewnością jednak będą wśród nich rzeczy wybitne.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)