OGÓLNE PRZEKONANIE

Ale ogólne przekonanie o niezachwianej prze­wadze człowieka nad maszyną cyfrową w twór­czości artystycznej nie osłabło. Sztukę kompu­terową, podobnie jak każde nowe, zaskakujące zjawisko, oceniamy z nawyku w konwencjonalnych kategoriach i przymierzamy ją do przyję­tych z dawien dawna kryteriów. Dlatego też wypowiadane na ten temat poglądy są w więk­szości tak skrajnie sprzeczne. Zazwyczaj grani­czą one ze stereotypem, według którego maszy- na cyfrowa jest tylko jednym z bezdusznych narzędzi w ręku człowieka. Coś niby szybkie, nieomylne liczydło, byskawicznie wykonujące trudne działania matematyczne, ale nieświado- me przeznaczenia ani sensu tych obliczeń.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)