OGRANICZENIE MODELU

Przeliczenie 42-sektorowej gos- podarki wymagało 300 min mnożeń, a/ograniczenie modelu do 10 sektorów, wymagało nadal 450 tys. mnożeń zakładając 120 mnożeń na godzinę.Otóż; tego typu obliczeń nie można było w owym czasie w ogóle wykonać.Rozwój rolnictwa. w^USA” wzmógł bad&nia nad mieszankami zbożo­wymi, oo spowodowało rozwój metod korelacyjnych, a także zrewolucjonizowało rolnictwo amerykańskie, o czym niech świadczy fakt, że już  w 1942 r. 98°/o areału stanu .Iowa — to były mieszanki zbożowe'(por. rys. 2.13.).’ Plakat amerykański z początku lat czterdziestych najlepiej świad­czy o zainteresowaniach społeczeństwa amerykańskiego, które tak bardzo x przypomina, nam*współczesną politykę gospodarczą Polski .

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)