OKREŚLONA ILOŚĆ INFORMACJI

Jako taka zawiera więc określoną ilość infor­macji pojętej najszerzej, obejmującej także przekazywane uczucia i wrażenia. Czyż nie jest czymś naturalnym, że w tym procesie informa­cyjnym znaleźć się może miejsce i dla maszyn cyfrowych oraz im podobnych urządzeń, skoro są przeznaczone właśnie do wyszukiwania, gro­madzenia, przesyłania i przetwarzania infor­macji? Wartość śladu artystycznego, jaki pozo­stawia komputer w sztuce, zależy przede wszy­stkim od sposobu wykorzystania maszyny. Można ją bowiem stosować tak, by nie zagra­żała spontaniczności, fantazji i swobodzie twór­czej — warunkom nieodzownym dla powsta­nia prawdziwego dzieła sztuki. Trzeba czerpać z tego, co w nadmiarze ma komputer do zaofe­rowania, a co także sztuce jest potrzebne.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)