PIONIERZY SPRZĘTU

W pozostałych krajach, po II wojnie światowej, pojawili się pionie­rzy budowy sprzętu informatycznego, głównie także w ośrodkach nauko­wych i uniwersyteckich.. W krajach bez przemysłu maszyn analitycznych ‚ spowodowało to powstanie interesujących modeli komputerów, lecz na długie lata wytworzyło liermetyzację problemu; informatyki, trudności w, jej kierowaniu i jałowe akademickie’spory’wokół drugorzędnych zagad­nień, skłócenie środowisk.J. Atanasoff, w 1935 r. pierwszy zwrócił uwagę na rozróżnienie mię­dzy analogowym a impulsowym liczeniem oraz zastosowaniem w tym os­tatnim wypadku kodu dwójkowego.jDzięki,środkom ze stanu,Iowa zbu­dował w 1938. r. układ sterowania i pamięciowy z we/wy na karty dziur­kowane binarnie. Na skutek zawodności czytnika-perforatora kart. znie­chęcony J. Atanasoff przeszedł do pracy w Laboratorium Badawczym Ma­rynarki USA.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)