POCZĄTKI ANALIZY SYSTEMOWEJ

Początki analizy systemowej można wiązać z filozofią G. Hegla (1770—1831), który przeciwstawiając się filozofii kartezjańskiej stwierdził:całość nie jest sumą części,   całość wyznacza właściwości jej części,części nie mogą być pojęte, jeżeli są analizowane .w izolacji od całości,  częścisą dynamicznie wzajemnie powiązane.Wprawdzie filozofia” heglowska’została w nauce, zdyskredytowana, to  jednak pewne jej elementy, jak właśnie przytoczone, mają swoją wymowę. Hipotezy G. Hegla były odpowiedzią na dominujące w tamtym okresie podejście mechanistyczne, którego reprezentantem był J. Newton. Stoso­wana wówczas metoda badań „od ogółu do szczegółu” zdawała egzamin, gdy chodziło o wyjaśnianie zjawisk fizycznych. Natomiast nie mogła spros- ‘ tać wymaganiom badawczym, jeżeli chodziło t> systemy biologiczne, zacho­wujące się i społeczne.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)