POCZĄTKI EKONOMETRII

Początków ekonometrii” jako nauki doszukują się encyklopedyści w pracach przedstawicielilozańskiej szkoły ekonomii politycznej. Chodzi głównie o prace L. Walrasa i V; Pareto uważanych za współtwórców i za- . łożycieli tej. szkoły. L. M. Walras Esprit, szwajcarski:ekonomista, autor , książki Element a” dźconomie politiąue pure ou theorie de la richesse sociale (1874—1877) dał początek szkole matematycznej w ekbrfomii. V. Pa­reto (1848—1923), wioski socjolog i ekonomista, kontynuator poglądów, L.,’ Walrasa, rozszerzył zastosowanie metod matematycznych w ekonomii. Warto dodać, że za prekursora lozańskiej szkoły., uważany jest’C. A. Augu- stin (1801—1877), ekonomista, filozof i matematyk francuski, który zasto- ’ sował metodę matematyczną do badań ekonomicznych.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)