PODANY PODZIAŁ

Podano podział informatyki’na dziedziny i grupy dys­cyplin oraz Wzajemne zależności między nimi. Według aktualnego stanu rozwoju informatyki-można wyliczyć około kilkudziesięciu specjalności in­formatycznych. Proces podziału będzie nadal postępował obok tendencji odwrotnej, zmierzającej do jednolitej teórii informatyki.- Czy owa teoria będzie zbudowana na takich prawidłowościach jak fizyka na’-E = mc2? Na razie nie widać’takich oznak. Jeżeli chodzi o-informatykę’gospodarczą, to można zapropónować wiotiące dla niej pojęcie sprawności systemu in­formatycznego, zwanej dalej sprawnością informatyczną.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)