PODEJMOWANIE DECYZJI

Wiele można spodziewać się po teorii, podejmowania decyzji i teorii procesów podstawowych (np. produkcyjnych, ^dystrybucyjnych, usługo- wych, administracyjnych) jako wyjściowych dla teorii systemów informa­cyjnych. Teoria SI musi m.in. wypowiedzieć się w sprawie sprzężeń wew- nątrz systemu i logicznych, informacyjnych, sterowniczych, miar złożo­ności systemu, i co się z tym wiąże, kryteriów podziału systemu na mniej­sze elementy, biorąc pod uwagę techniki implementacyjne.’ Niewątpliwy wpływ na niedostatki teorii SI, a więc i na niedostatki teorii oprogramo-. ‚ wariia,— ma brak podobnych podstaw teoretycznych, jakie występują w układach cyfrowych sprzętu (m.in. arytmetyka i logika cyfrowa). Praw­dopodobnie teoria SI. powstanie w okresie,, w. którym zostaną uruchomio- ne dużej skali systemy informacyjni, tak ie jak;Krajowy System Infor­matyczny.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)