PODOBNE PRZYKŁADY

Kiedy w 1924 r. powstała firma informatyczna IBM, jej założyciel T. Watson senior zauważył, że tylko 2°/o prac z zakresu księgowości wy­konuje się przy użyciu maszyn. Obecnie po przeszło 50 latach, w których firma IBM opanowała rynek w około’70°/o, proporcje w zakresie prac księgowych są już odwrotne.  Podane przykłady zastosowania metod ilościowych do oceny i plano­wania działalności gospodarczej ilustrują zastosowania .ekonometrii. Eko­nometria wytworzyła duże zapotrzebowanie, n£ technikę obliczeniową. Semazjólogicznie rzecz biorąc łnożna dopatrzyć się pochodzenia zna­czenia wyrazu „ekonometria” w twórczości greckiego filozofa Arystotelesa (384—322 p.n.e.).

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)