POLARYZACJA OPINII

Istotę ich zna jedynie człowiek programujący kom­puter. Ostatnie jednak lata przyniosły sporo ciekawych eksperymentów dowodzących, że zbyt nisko szacujemy możliwości komputerów —co bynajmniej nie upoważnia nas do wpada­nia w drugą skrajność — nie możemy dla ma­szyny myślącej rezerwować miejsca istoty wszechmocnej. Pogląd taki, wyznawany wpraw­dzie przez małe grono osób, jest również nie uzasadniony, grzeszy naiwnością i radykaliz­mem.Polaryzacja opinii jest niewątpliwie przyczy­ną szczupłości literatury traktującej o tych za­gadnieniach. Artyści, którzy podejmują doświad­czenia z komputerami, tak są tym zaabsorbo­wani, że rzadko o swojej pracy piszą, często ukrywając — w obawie przed ironicznymi uwa­gami lub po to, aby zachować całą chwałę dla siebie — że współautorem ich dzieła była ma­szyna cyfrowa.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)