PORÓWNANIE KOMPUTERA

Komputer porównajmy teraz do przedsiębior­stwa zajmującego się zabudowaniem naszej wy­imaginowanej ulicy. Ostateczny kształt domów zależeć będzie od pracy firmy i od układu mię­dzy firmą i architektem. Ściślej: od tego, ile swobody pozostawi architekt realizatorom swo­ich projektów. Artysta, podobnie jak ów architekt, może sto­sować komputer jako przyrząd pomocny w szyb­kim i dokładnym wytwarzaniu tylko takich efektów, jakie on, artysta zaplanował. Wówczas wszystkie kroki podejmowane przez maszynę są jednoznacznie określone, a wynik zgodny z za­mysłem artysty. Maszyna nie podejmuje żad­nych decyzji — działa według naszych wytycz­nych. I w tym wypadku jest tylko narzędziem —odpowiednikiem pędzla czy dłuta.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)