POZIOM TECHNOLOGII

Ówczesny poziom technologii kół zębatych umożliwił wykonanie owego analizatora w tej technice, co jak wiadomo,, nie udało się Ch. Babbage’owi. Analizator Busha działał sku­tecznie, co stało,się zachętą do przewidywania, że komputer ten zdominuje większość obliczeń naukowych. W 1935 r. V. Bush zaczął prace nad zelek­tryfikowaną wersją swojego analizatora. Będąc dziekanem wydziału inży­nierskiego w MIT zasugerował i dalej popierał prace H.L. Hazena nad serwomechanizmem, prócz konkretnych pierwszych rozwiązań serwome­chanizmów, H. L, Hazen opublikował.w 1937 r. pracę na temat Teorii ser­womechanizmów. W pracy tej rozgranicza proces sterowany od samego ste­powania, które traktuje jako zagadnienie samo w- sobie (spekulacje na ten temat prowadził już .w 1913 r. L. Torres).

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)