PRACE NAD SILNIKAMI

Ch. Babbage skom­pletował w tym celu trzy, grupy współpracowników; pierwsza pięcioosg– bowa grupa miała za zadanie formułowanie problemów obliczeniowych l i określanie metod ich rozwiązania (dziś mówimy metody numeryczne),druga grupa miała przeliczać próbkowo te problemy, natomiast trzecia grupa jtfż bardzo liczna, bo stuosobowa miała dokładnie je przeliczyć, wy­niki podając w postaci tablic. Otóż tę trzecią grupę Ch. Babbage chciał wy­eliminować swoją maszyną. Zauważył, że X2, gdzie x — 1, x 2, itd., daje odpowiednio 1, 4, 9, 16; 25, .a różnice między kolejnymi, wynikami wynoszą 3, 5, 7, 9″, tzn. między nimi występuje stała-2.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)