PROGNOZOWANY WARIANT

Raczej spotykamy się z ko­niecznością prognozowania wariantowego oraz określenia preferowanych przedsięwzięć. ,W takich sytuacjach często „kupuje się czas”, opóźniając ; decyzje do momentu, kiedy będą dostępne dodatkowe informacje, lub . można zakupić dodatkowe informacje. Właśnie możliwość owa zmienia ra­chunek efektywności systemu. Tym właśnie zajmuje się’omówiona już metoda badania cenności informacji. W sytuacjach, gdy wielkości i zależności nie mogą być skwantyfiko- wane bądź są\skwantyfikowane w niewłaściwy sposób, to wówczas inży­nieria systemów oferuje dwie metody, postępowania: grę kierowniczą oraz scenariusz sytuacji. Chociaż „scenariusz” można’ uznać za  prymitywny model, to jednak jest bardziej przydatny w ocenie procesów rozwoju sys­temów niż jałowe przeliczania struktur systemu’przy stosowaniu nietod ilościowych.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)