PRZEŁAMANIE OPORÓW

Do przełamania początkowego oporu odbior­ców niewątpliwie przyczynił się sukces zorga­nizowanej przez londyński Instytut Sztuki Współczesnej wystawy Cybernetic Serendipity („serendipity” oznacza zdolność przypadkowego dokonywania szczęśliwych odkryć). Ekspozycja czynna od sierpnia do października 1968 roku, mająca unaocznić zależności między techniką i sztuką, składała się z trzech działów. W pier­wszym pokazano osiągnięcia czołowych artystów stosujących komputery do wykonywania i kom­ponowania muzyki, tworzenia grafiki i filmów animowanych, poezji i prozy. Drugi dział po­święcono maszynom malarskim, zdalnie stero­wanym robotom i innym narzędziom cyberne­tycznym, nadającym się do wykorzystania w sztuce. Dział trzeci odtwarzał dzieje kompute­rów i towarzyszących im urządzeń We wszystkich działach.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)