PRZEMYŚLANA DZIAŁALNOŚĆ

Że jest działalnoś­cią zbyt przemyślaną, wyzbytą uczuć i wy­obraźni. Tak chłodną, że niezdolną wywołać ja­kiejkolwiek emocji u któregokolwiek z odbior­ców. Tak człowiekowi obcą, że będącą jak gdy­by sztuką tworzoną wyłącznie przez komputery dla komputerów. „Nigdy jeszcze nie napisano czegoś tak nie­spoistego, przenikliwego i tak dotkliwie szoku­jącego dla ucha”. Te słowa mogłyby wyjść spod pióra jednego ze współczesnych recenzentów opiniujących muzyką komputerową — autorem jest jednak August von Kotzebue, a uwaga ta dotyczy twórczości młodego Ludwika van Bee- thovena. I nie była to ponoć opinia odosobniona, bo Kotzebue dodaje: „wszyscy bezstronni mu­zycy i miłośnicy muzyki zgadzają się co do te­go”.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)