PRZYPADEK W SZTUCE

Na zakończenie tych rozważań o znaczeniu przypadku w sztuce komputerowej trzeba pod­kreślić fakt, że występujące w procesach twór­czych zależności między determinacją a losowoścdą nie zawsze można wytropić w gotowych już dziełach z zachowaniem tych samych proporcji. Okazało się, że wybór przypadkowy ma­jący zapewnić maszynie jak największą swobo­dę, w wielu wypadkach daje kompozycje swo­iście uporządkowane. Wypływa to zapewne z niewielkiego prawdopodobieństwa przypad­ków skrajnych — np. pięć orłów pod rząd w rzucie monetą jest znacznie mniej prawdopo­dobne niż dowolna kombinacja złożona z orłów i reszek — a także z tego, że nasze zmysły in­stynktownie szukają prawidłowości i ładu nawet tam, gdzie ich nie ma.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)